Oerwoudgeluid

Mijn hele leven heb ik voetbal verafschuwd. Eerst begreep ik het niet; tweeëntwintig man die vechten om een bal terwijl er zat van die dingen naast het veld lagen om iedereen er een te geven. Toen kreeg ik in de gaten dat je op een ander niveau moest gaan denken. Het abstractieniveau moest substantieel naar beneden worden bijgesteld om te weten welke summiere processen er in die tweeëntwintig koppies plaatsvonden. En geloof me, ik heb het geprobeerd. Ik heb jaren lang geprobeerd me in te leven in de voetballer en zijn supporter. Echt. Ik heb gezopen als Charles Bukowski om maar zoveel mogelijk hersencellen te vernietigen, ik heb een week op mijn kop gestaan en ik heb een maand lang drie keer per dag mijn kop tegen een betonnen muur gebeukt. Met aanloop. Maar ik kan er niet bij; het is te laag.

Op de Pedagogische Academie heb ik geleerd om mijn niveau aan te passen aan de toehoorders in de klas. En dat waren (vaak jonge) kinderen. Dat lukte altijd prima. Maar voetbal; nee. De speler en zijn supporter bleven voor mij primitieve, animale wezens met het intelligentiequotiënt van een amoebe die slechts afgingen op hun primaire waarnemingen als het ging om vrouwen en bezit. Als u de laatste zin nogmaals leest, dan kunt u tot de conclusie komen dat die definitie ook opgaat voor de doorsnee gorilla. Ook de primaat gaat af op tast, smaak en lust, verschalkt bij voorkeur de mooiste gorillinnetjes en pikt de mooiste boom in. De voetballer, zijn supporter en de primaat zitten qua niveau op dezelfde lijn, en dus blijft het mij volstrekt onduidelijk waar de discussie over oerwoudgeluiden die op dit moment in alle heftigheid wordt gevoerd, in feite over gaat.

Een normaal mens beschikt over een soort filter, hersenen genaamd, dat voorkomt dat een waarneming (bijvoorbeeld een neger) meteen wordt omgezet in een verbale reactie (bijvoorbeeld oerwoudgeluiden). De voetballer en zijn supporter hebben dat niet. Zij hebben een rechtstreekse zenuw tussen het netvlies en de stembanden. Dus maken de voetballer en zijn supporter oerwoudgeluiden en dat moet je zo laten. Je gaat toch ook geen vragen stellen bij een koor dat zingt? Niemand vraagt zich toch ook af waarom een club ornithologen met verrekijkers en opnameapparatuur de natuur intrekt? Nou dan! Hou op te zeiken over oerwoudgeluiden. In de regenwouden van Argentinië doen ze niet anders. Awimoweh, awimoweh...

www.rubenkorfmaker.nl

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Geacht schoelje

Vrij

Bezet